Stenalt Gods 2016

Om Stenalt gods

Stenalt gods ved Ørsted på Nord Djurs er et moderne land- og skovbrug der i 1998 omlagde hele driften til økologi. Stenalt gods har et jord tilliggende på 468 hektar agerjord, 230 hektar skov og 40 hektar rørskær.
Derudover danner Stenalt gods rammen om et utraditionelt husdyrbrug af geder.
På Stenalt dyrkes der forskellige sorter af kvalitetshvede for salg til møller og brødproduktion, grovfoder og foderkorn til gederne samt kontraktavl af såsæd.

Projektet

Projektet på Stenalt Gods handlede om at lave et anlæg hvor man effektivt kunne rense, tørre, opbevare og flytte afgrøderne mellem korngrav, renser, siloer, og til planlager.
Anlægget skulle have en opbevaringskapacitet på omkring 2.200 m3 og en transportkapacitet på op i mod 100 tons pr. time. Dernæst ønskede man at bruge Godsets eksisterende flis fyr til opvarmning af tørreluften.
Alt dette uden at skæmme det idylliske Gods og landskabet her omkring.

Løsningen

Løsning blev 3 tørresiloer med en diameter på 10,97 meter, transportanlæg bestående af Søby 8” Grainpump og en Damas Omega renser.
For at anlægget ikke skulle skæmme hverken Godset eller landskabet her omkring valgte man at male siloerne sider i samme røde farve som de omkringlæggende bygninger.

Se billeder og video af projektet og processen til det færdige projekt.

[nectar_slider location=”Stenalt Gods” arrow_navigation=”true” slider_button_styling=”btn_with_preview” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”450″]