Skip to main content
hø og halmtørreri

Hø- og halmtørreri

Effektiv tørring af både halm og hø i runde som firkantede baller med vores effektive tørreri fra italienske Climair50. Tørreriet er yderst fleksibelt og med dets modulopbyning tilpasses størrelsen og behovet efter dine ønsker. I tørreriet nedtørres materialet ved hjælp af affugtet luft, der under tryk tvinges igennem ballerne.

Et komplet anlæg kan bestå af en diesel generator som strømkilde og en olie- eller gasbrænder som varmekilde, hvilket gør anlægget uafhængigt af andre installationer. Alternativt kan egen elinstrallation benyttes og et halm- eller biobrændselsfyr kan erstatte/kombineres med olie- og gasbrænder.

Kontakt os

Der er en række fordele ved hø- og halmtørring:

  • Foder af meget høj kvalitet
  • Sunde dyr
  • Merudbytte pr. hektar
  • Ideelt for producenter af hø-mælk
  • Forsyningssikkerhed

Kontakt os og hør nærmere om
mulighederne med hø- og halmtørring    (Tilladte fil-typer: .docx, .pdf, .jpeg, .jpg)