Hyllestedgård

Hyllestedgård driver cirka 800 hektar. På disse 800 hektar dyrkes korn, raps, alm. rajgræs, strandsvingel, spinat, kartofler, samt områder til afgræsning.

Udover planteavlen produceres der 650.000 slagtekyllinger årligt, som leveres til eget slagteri i fællesskab med 4 andre kyllingeproducenter.

Projektet

På Hyllestedgård skulle der laves mulighed for tørring af afgrøder før disse ligges i planlager. Derudover skulle der laves transport til tørreriet og fra tørreriet til planlageret.

Løsningen

Løsningen blev et NECO D1690 gennemløbstørreri. Til fyldning af tørreriet blev der lavet en redler støbt i beton plads og herfra kædeelevator som løfter til toppen af tørreriet, begge fra Søby.

Fra tørreriets top kan afgrøden enten løbe i tørreriet eller forbi og direkte i kædeelevator, som løfter ind i huset.

Inde i hallen er der monteret endnu en kædeelevator som løfter til hallens kip hvor et Jema bånd med afkaster vogn er monteret til fyldning af hallen.

[nectar_slider location=”Hyllestedgård” arrow_navigation=”true” slider_button_styling=”btn_with_preview” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”450″]