Skip to main content

Hopper silo

Silo med fuldperferert keglebund